SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Segelklubben Måsungen

Hej och välkommen till SK Måsungen!

SKM är en segelklubb med anor från 1930-talet och är känd för sina välarrangerade seglarläger med kunniga och entusiastiska ledare. Klubben bedriver sin verksamhet vid det vackert belägna klubbhuset på Duvnäs Udde i Saltsjö-Duvnäs. Där finns perfekta förhållanden för seglarläger med hela Duvnäsviken att segla på.

 

Klubben arrangerar ett flertal seglarläger under sommaren. Eleverna får lära sig seglingsteori, sjövett, båtvård och att hantera en segeljolle. Redan vid 6 års ålder kan man börja hos Sjöpiggarna, där de minsta barnen får lära sig grunderna om sjöliv, båtar och natur. På denna webbsida kan du hitta information angående bl.a. klubbens lägerverksamhet och hur du anmäler dig.

Årsmötesdokument
2023-05-24 09:00

Hej!

Nu finns styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningen samt revisorernas berättelse tillgängliga på hemsidan. Du hittar dessa under fliken "Dokument" och mappen "Årsmötesdokument 2023".

 

I samma mapp hittar ni också valberedningens förslag till ny styrelse.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen

Uttalande från styrelsen
2023-05-09 10:43

Hej alla medlemmar och Duvnäsbor!

 

Med anledning av att det fortsatt spridas rykten och missuppfattningar om vad vi är och vill som verksamhet vill styrelsen klargöra några saker kring bryggan och valborg. Läs nedan. 

 

Bryggan

 

SK Måsungen vill inte arrendera bryggan och stänga ute allmänheten. Detta är en missuppfattning grundat på ett gammalt avtalsutkast kommunen har skickat till oss. Detta utkast valde vi att inte arbeta vidare med. Vi förhandlar just nu om ett nyttjanderättsavtal, vilket innebär att kommunen kommer att ansvara för och äga bryggan och att vi får rätt att nyttja den i samband med vår verksamhet. Det är ett faktum att SK Måsungen har förvaltat bryggan under en lång tid, exempelvis har vi under de senaste trettio åren betalat för bl.a. nya pontonbryggor, en ny badstege samt återkommande reparationer och förankringar av bryggans flytelement. Detta har varit kostsamt för oss som förening och SK Måsungen har stått för alla dessa kostnader utan kommunens hjälp. I och med detta avtal kommer kommunen i så fall att ta över detta ansvar, ett ansvar de varken haft eller tagit förut. Nyttjanderättsavtal är vanligt mellan en förening och fastighetsägare, och ett måste ifall vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Att vi får nyttja bryggan i samband med vår verksamhet betyder inte att allmänheten inte får vara där samtidigt. 

 

Eftersom vi förhandlar om ett nytt avtal med kommunen och styrelsen inte har någon juridisk expertis har vi tagit hjälp av en jurist för att stötta oss i samtalen med kommunen. Vi ser det som en plikt mot våra medlemmar att vi får till ett avtal som är bra och rättvist och därför ser vi inte heller hur det är något konstigt med att anlita juridisk hjälp. Vi förhandlar inte mot Fastighetsägarföreningen eller de boende, utan med kommunen. Vi tycker det är mycket tråkigt att detta har tolkats som att vi har anlitat juridisk hjälp för att stänga ute Duvnäsbor. Detta har aldrig varit vår tanke och kommer aldrig att vara det heller.

 

Valborg 2023

 

Det är mycket olyckligt att ansökan om ett polistillstånd lämnades in för sent i år. Detta var ett misstag från vår sida och vi ber om ursäkt för detta. När vi senare hörde att ett tillstånd hade blivit fixat i sista sekund var firandet i gång igen. Under Valborgskvällen granskade vi dock tillstånden som fanns och vi gjorde bedömningen att de inte var tillräckliga eftersom ett dokument från polisen saknades. Därför ansåg vi att vi som klubb inte kunde delta i arrangemanget. Av samma anledning avbokade vi eldvakterna där klubben stod som avtalspart, vilket vi informerade de involverade om.

 

Det som skedde på valborg var mycket olyckligt och vi tar såklart ansvar för att vi inte skickade in tillståndet i tid, men samtidigt anser vi att detta är något som har skett och därmed är passerat. Vi får helt enkelt ta lärdom av situationen. Låt inte detta skapa mer osämja och ryktesspridning i Saltsjö-Duvnäs. 

 

Vår verksamhet

 

Styrelsen i SK Måsungen förstår att vi har ett stort ansvar att förvalta denna fina klubb och att vi måste ta hänsyn till de boende i området när vi utvecklar vår verksamhet. Allmänheten har alltid tillgång till området, även när vi har lägerverksamhet, och detta gäller självfallet även bryggan. Att det förut har förekommit fall där personer känt sig avvisade från platsen är olyckligt och vi har åtgärdat detta med nya direktiv till våra instruktörer. Ibland har det dock varit nödvändigt att be personer flytta sig av säkerhetsskäl. Vårt enda mål just nu är att vi får fram ett nytt avtal som garanterar att SK Måsungen kan finnas länge till, även om kommunen skulle få för sig att göra något annat med tomtmarken, och detta tror vi är något som även de boende i Saltsjö-Duvnäs kan uppskatta. 

 

Vi vill inte att det uppstår någon konflikt om vad vi försöker åstadkomma, särskilt när mycket av de påståenden som framkommit de senaste dagarna bygger på felaktigheter och missuppfattningar. Vi vill fortsatta vara en klubb som är respekterad och uppskattad i närområdet. Låt inte falska rykten och påståenden om vad vi vill uppnå förstöra detta.

 

Medlemmar och boende i Saltsjö-Duvnäs är varmt välkomna att höra av sig till styrelsen via mejl om man har vidare funderingar (skmasungen@gmail.com). Vi kommer inte delta i diskussioner på sociala medier kring dessa frågor.

 

Tack för att ni stöttar oss och vår verksamhet!

 

Styrelsen SK Måsungen

Kallelse årsmöte SK Måsungen
2023-05-02 12:29

Hej, och välkommen alla medlemmar till årsmöte för Segelklubben Måsungen!

Datum och tid:

Onsdag den 31 maj kl.19.15–20.00 i Måsungens klubbhus, Duvnäs Udde 2A

Förslag på föredragningslista:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

 4. Fastställande av föredragningslista

 5. Föredragning av styrelse och revisionsberättelse

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Fastställande av medlemsavgifter

 8. Val av ordförande och vice ordförande för en tid av ett år

 9. Val av styrelseledamöter för en tid av ett år

 10. Val av minst två och högst fyra ledamöter i valberedning, för en tid av ett år

 11. Val av minst en och högst två revisorer för en tid av ett år

 12. Fråga om föreningens firmateckning

  Styrelsen har inte några förslag som årsmötet måste ta ställning till. Rösträtt tillkommer alla medlemmar över 16 år.

Vänligen O.S.A. till skmasungen@gmail.com senast den 27 maj om du/ni önskar delta.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen med ordförande Alfred Böhm

Stötta Segelklubben Måsungen!
2023-05-01 20:20

Segelklubben Måsungen är en segelklubb med anor från 1930-talet och har sedan dess introducerat otaliga seglingsintresserade barn och vuxna till seglingens fina värld. SK Måsungens medlemmar har intresse i att fortsätta den verksamheten länge framöver. Att förvalta detta arv tillsammans med medlemmarna och alla instruktörer, är något styrelsen ser som sin huvuduppgift. 

 

Kommunens mark, som SK Måsungen har sin verksamhet på, har många intressenter.

Några av intressenterna är Scouterna som har sin verksamhet där, Nackaborna njuter av bad och rekreation under hela året, villaägarna i närmiljön och Villaföreningen.

 

Nu går vi in i våren och SK Måsungens verksamhet börjar långsamt dra igång.

 

Vi behöver därför ert stöd, då det uppkommit ifrågasättande kring Måsungenklubbens arbete. Felaktiga påståenden och påhittade beskrivningar om vad SK Måsungen tycker och i vilken riktning vi driver sakfrågan kring bryggan har kommit upp i olika sammanhang och förstärker ett motstånd mot vår verksamhet, en negativ bild av vad vi gör och en dålig stämning i området.

 

Låt SK Måsungen vara och förbli den fina segelklubb vi så länge har fått ha. Och låt det positiva krafterna och segelglädjen ta över.

 

Vad ingår i Segelklubben Måsungens verksamhet?

 

Fokusområden:

 

Vårt största fokus är att planera och bedriva seglingsverksamhetens lägerveckor, träningsgrupper och klubbseglingar, resterande punkter genomförs för att uppnå just detta.

 

 • SK Måsungen jobbar tillsammans med kommunen i frågor om området såsom att säkerställa kommunens önskemål om placering av SKMs båtar och förråd på bästa sätt.

 

 • SK Måsungen upprätthåller arrendeavtal med kommunen.

 

 • SK Måsungen har också låtit en arkitekt ta fram underlag för att låta förråd smälta in i miljön, detta kommer att verkställas under våren.

 

 • SK Måsungen upprätthåller skick på klubbhuset.

 

 • SK Måsungen upprätthåller skick på bryggan.

 

En central del i den verksamhet som bedrivs är tillgången till bryggan, i nuläget sitter klubben i diskussioner med kommunen om hur vårt nya arrendeavtal för området och vattnet under bryggan ska se ut. SK Måsungen har byggt och förvaltat den brygga som står där i dag, och det som diskuteras nu är hur ägandet ska se ut i framtiden. Resultatet av dessa diskussioner kommer inte att påverka allmänhetens tillgång till området och bryggan. Vi har alltid respekterat allmänhetens rätt till att använda vår brygga fritt, något som vi kommer att fortsätta värna om även i framtiden.

 

SK Måsungen vill inte på något sätt ta över hela området eller stänga ute allmänheten, utan vi är endast intresserade av att fortsätta bedriva vår verksamhet på samma sätt som vi gör just nu, samt att vi får långsiktiga garantier från kommunen om att vi får behålla samma goda förutsättningar som vi hittills har haft, allt för att SK Måsungen ska leva vidare långt in i framtiden! Låt platsen Måsungen förbli en mötesplats för gemenskap och aktivitet.

 

Med hopp om fortsatt stöd!

 

 

Styrelsen i Segelklubben Måsungen 

Passa på att bli en säkrare seglare!
2023-04-23 18:49

Nu drar båtsäsongen igång igen! Kul tycker vi, och vad är bättre än att passa på att bli en säkrare skeppare innan du lägger i båten?I samarbete med Svensk Båtutbildning erbjuder vi våra medlemmar 20% rabatt på deras distanskurser för Förarintyg och Kustskepparintyg. Så här fungerar det:
- Du bokar kursen på www.batutbildning.se.
- Maila dina personuppgifter till info@batutbildning.se och ange att du vill ta del av rabatten.
- Svensk Båtutbildning skickar information, inloggningsuppgifter samt litteratur och material.
- Du bokar examination, skriver provet och får ditt intyg.

Är du osäker på om du är medlem eller inte?
Medlem blir man i klubben när man går på något av våra läger eller deltar i vår träningsverksamhet. Det går även att bli medlem genom att anmäla sig på vår hemsida. Som medlem i klubben får man bl.a. tillgång till våra söndagsseglingar, Jolleklubben.

Bokar kurser gör ni på Svensk Båtutbildnings hemsida:

https://www.batutbildning.se

 
Kika in vår Facebook!
SAMARBETSPARTNERS
Veckans väder
Saltsjö-Duvnäs Väderprognos